SEPTODERM V Dezinfekční prostředek s rozstřikovačem 500 ml

 170

Skladem

18 skladem

  • Účinná hygienická a chirurgická dezinfekce rukou
  • Rychlá účinnost
  • S remanentním efektem
  • Plně virucidní do 30 sekund
  • Obsahuje komplex zvláčňujících látek

Oblast použití:
septoderm® V je určen pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, a to ve všech typech zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě a ve všech institucích, ve kterých je nutné zabezpečit vysoký hygienický standard.

Návod na použití:
Hygienická dezinfekce rukou (EN 1500): vtírejte 3 ml dezinfekčního roztoku do suché pokožky rukou a udržujte ji vlhkou po celou dobu doporučené aplikace: 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou (EN 12791): vtírejte 2×5 ml dezinfekčního roztoku do suché pokožky rukou a předloktí, udržujte je vlhké během celé doporučené doby aplikace: 90 sekund. (1,5 min.).

Složení:
100 g septoderm® V obsahuje následující aktivní látku:
• 85 g Ethanol
Další složení: voda, propan-1-ol, myristyl alkohol, glycerin, D-panthenol

Zvláštní upozornění:
Určeno pro profesionální trh. Nepoužívat na sliznice, na poškozenou pokožku nebo při výskytu kožních onemocnění, do otevřených ran, do očí a v jejich blízkosti. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření.